The Bestseller Code – Språket (4/4)

Den sista delen av "The Bestseller Code" som jag väljer att gå igenom handlar om språket. Finns det några särskilda språkliga mönster att finna när det gäller att särskilja bästsäljare från icke-bästsäljare? Varje författare har ett unikt språkligt DNA. Man kan förändra sitt sätt att skriva, men såvida man inte aktivt tänker på det är det…

The Bestseller Code – Plotline (3/4)

Jodie och Matthew, som båda undervisar i litteratur, bad sina studenter att föra anteckningar över hur de reagerade känslomässigt när de läste olika böcker. När slog deras hjärtan hårdare och när skrattade eller grät de högt? När de senare tillfrågades om sina upplevelser framkom en tydlig trend: bästsäljarna fick dem att känna starkt inom de…

The Bestseller Code – Teman (2/4)

Den första delen av The Bestseller Code handlar om teman. Vad har bästsäljarna gemensamt när det gäller ämnena som de behandlar? Stephen King, som ofta hänvisas till som litterär guru, ger följande råd: skriv om ett ämne som du känner till och lägg till personliga kunskaper om livet, vänner, relationer, sex och arbete. Hur bra är…

The Bestseller Code – Introduktion (1/4)

Vad är det som en gör en roman till en bästsäljare? Vi kan nämna olika böcker och anledningar till varför vi gillar dem, allt från genrar och teman till karaktärer, storyline och språkbruk. Men att sätta fingret på exakt vad det är som vi älskar med en viss bok är inte helt enkelt, och ofta…