Jag skulle kunna ange flera skäl till varför jag skapade den här bloggen, men jag nöjer mig med de viktigaste:

  • Jag vill ha en plattform där jag kan möta läsare och andra som är intresserade av det jag har att säga
  • Jag vill dokumentera min skrivprocess och de tankar som hör till skrivandet och livet i allmänhet
  • Jag vill, genom offentliggörande, sätta press på mitt skrivande och tvinga mig att hålla mig till tidsplanen
  • Jag vill utmana min rädsla för transparens
  • Jag vill prata om det som berör mig
  • Jag vill höra andras tankar och lära mig från den kollektiva visheten

Se bloggen som början på en dialog. Kommentera det du håller med om eller inte håller med om och berätta vad som fångar dig och vad som gör dig arg eller glad. Jag läser och tar till mig allt som är konstruktivt.